EMPANADA DE VERDURAS (50 UDS.)

EMPANADA DE VERDURAS (50 UDS.)

Ref. 65390

Ref. 65390

EMPANADILLA DA RIBEIRA ATUN (6U)

EMPANADILLA DA RIBEIRA ATUN (6U)

Ref. 67589

Ref. 67589

EMPANADILLA PORTEÑA DE TERNERA ...

EMPANADILLA PORTEÑA DE TERNERA ...

Ref. 67889

Ref. 67889

EMPANADILLA PORTEÑA ESPINACAS (23 ...

EMPANADILLA PORTEÑA ESPINACAS (23 ...

Ref. 67859

Ref. 67859

EMPANADILLA PORTEÑA PASTRAMI (23U)

EMPANADILLA PORTEÑA PASTRAMI (23U)

Ref. 67879

Ref. 67879

EMPANADILLA PORTEÑA TERNERA ...

EMPANADILLA PORTEÑA TERNERA ...

Ref. 67869

Ref. 67869

ENVOLTINI DE ATUN (56U)

ENVOLTINI DE ATUN (56U)

Ref. 28450

Ref. 28450

ENVOLTINI NAPOLI (55 UDS.)

ENVOLTINI NAPOLI (55 UDS.)

Ref. 21680

Ref. 21680

HOJALDRE QUESO Y BACON (38U)

HOJALDRE QUESO Y BACON (38U)

Ref. 60687

Ref. 60687

MALLA JAMON Y PUERROS (60U)

MALLA JAMON Y PUERROS (60U)

Ref. 66710

Ref. 66710